Info për Gara

Rafet Musliu

mbahet garë te Rafet Musliu në Mitrovicë, ditë e Dielë pas Agimit garon te Xhynejt Kirilla

Mitrovica

6:30pm @ 20 Sep 2020

044 115 169

Valon Selani

mbahet garë te Valon Selani në Vushtrri, ditë e Dielë prej orës 17:30

Vushtrri

5:30pm @ 20 Sep 2020

044 115 169

Agim Krasniqi

mbahet garë te Agim Krasniqi në Vushtrri, ditë e Dielë pas Valonit

Vushtrri

6:00pm @ 20 Sep 2020

044 115 169