Ditari i Garave 1998

Pëllumbat garues në vitin 1998

Emri dhe mbiemri                                          Data                        Vendi                         Gjatësia

1. Vujadin Branko                                       06.06.1998                 Vrellë                           89 m

2. Sabedin Rexhepi                                     30.05.1998                Orlloviq                       80 m

3. Sabedin Rexhepi                                     03.05.1998                Orlloviq                        60 m

4. Brahim Salova                                         30.05.1998                Orlloviq                        60 m

5. Burim Kostari                                         22.06.1998                   Prishtinë                     60 m

6. Sabedin Rexhepi                                    15.09.1998                    Orlloviq                      55 m

7. Skender Bushati                                      30.05.1998                    Prishtinë                    53 m