Ditari i Garave 2003

 Sezona garuese 2003

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Nexhat Arapi 20.09.2003 Sllatinë, Viti 80 m

2

Enver Ismajli 30.12.2003 Prishtinë 77 m

3

Bahri Jerliu 15.10.2003 Gjilan 74 m

4

Ali Sylejmani 16.06.2003 Greme, Ferizaj 73 m

5

Nexhat Arapi 18.10.2003 Sllatinë, Viti 71 m

6

Enver Ismajli 30.11.2003 Prishtinë 69 m

7

Burim Kostari 14.09.2003 Prishtinë 68 m

8

Mehdi Morina 14.06.2003 Prishtinë 68 m

9

Ali Sylejmani 15.11.2003 Greme, Ferizaj 66 m

10

Hysen Surdulli 11.10.2003 Prishtinë 63 m

11

Avdullah Bilibani 26.10.2003 Prizren 63 m

12

Isuf Nebiu 01.10.2003 Kabash, Viti 61 m

13

Burim Kostari 26.07.2003 Prishtinë 61 m

14

Isa Potoku 01.10.2003 Mitrovicë 61 m

15

Enver Ismajli 30.11.2003 Prishtinë 61 m

16

Raif Memeti 06.11.2003 Vushtrri 60 m

17

Nexhat Arapi 29.11.2003 Sllatinë, Viti 60 m

18

Isuf Nebiu 02.11.2003 Kabash, Viti 59 m

19

Enver Ismajli 12.11.2003 Prishtinë 58 m

20

Ali Sylejmani 28.05.2003 Greme, Ferizaj 57 m

21

Isa Potoku 21.09.2003 Mitrovic 57 m

22

Burim Kostari 18.06.2003 Prishtinë 56 m

23

Bajram Berisha 23.04.2003 Sofali-Prishtinë 55 m

24

Mehdi Morina 14.06.2003 Prishtinë 55 m

25

Isa Potoku 01.10.2003 Mitrovicë 55 m

26

Naser Lala 13.09.2003 Prishtinë 53 m

27

Enver Ismajli 12.11.2003 Prishtinë 53m

28

Hyzer Hetemi 10.09.2003 Ferizaj 53 m

29

Avni Vravara 12.10.2003 Ferizaj 53 m

30

Bashkim Morina 03.12.2003 Shipol-Mitrovicë 53 m

31

Ali Sylejmani 16.06.2003 Greme, Ferizaj 52 m

32

Isuf Nebiu 03.08.2003 Kabashi,Viti 51 m

33

Emin Fejzullahu 29.10.2003 Gjilan 51 m

34

Mustafë Berisha 08.11.2003 Prishtinë 51 m

35

Skender Surdulli 09.11.2003 Prishtinë 51 m

36

Hyzer Hetemi 10.09.2003 Ferizaj 50 m

37

Nexhat Arapi 12.10.2003 Sllatinë, Viti 50 m

38

Basri Agaj 15.10.2003 Gjilan 50 m

39

Ali Sylejmani 15.11.2003 Greme, Ferizaj 50 m

40

Hysen Surdulli 03.12.2003 Prishtinë 50 m