Ditari i Garave 1992

Pëllumbat garues në vitin 1992

Emri dhe mbiemri                     Data                    Vendi                      Gjatësia

1. Sabedin Rexhepi                10.10.1992         Prishtinë                     95 m

2. Fevzi Sejdiu                         07.12.1992         Prishtinë                     85 m

3. Maliq Maliqi                        03.10.1992         Prishtinë                    70 m

4. Jakup Hajzeri                      02.05.1992          Prishtinë                    60 m

5. Sadik Sadiku                       09.08.1992           Ferizaj                       50 m

6. Beqir Shaqiri                      25.10.1992       Pasjak, Gjilan                50 m