Ditari i Garave 1991

Pëllumbat garues në vitin 1991
Emri dhe mbiemri                 Data                 Vendi                    Gjatësia
1. Sabedin Rexhepi            11.05.1991        Prishtinë                 155 m

2.Murat Sollova                 11.05.1991         Mazgit – Pr.              75 m

3. Burim Kostari                 03.11.1991        Prishtinë                  65 m

4. Avni Berila                      22.05.1991         Prishtinë                 60 m

5. Fatmir Kika                    15.09.1991          Prishtinë                 60 m

6. Fevzi Sejdiu                    27.10.1991         Prishtinë                 60 m