Rezultatet 2019

 Sezona garuese 2019
               Emri & Mbiemri         Vendi                    Data               Lloji i Pëllumbit           Unaza           Gjatësia
1.
Xhevat Zahiri Zhegër 23.03.19 Mavër 0121 FK 017  100 m
2.
Ardian Isufi Gjilan 24.03.19 Kumër 5786 FK 018 102m
3. Isuf Nebiu Viti 27.03.19 Kumër 1272 FK 017 / 31 163m
4. Isuf Nebiu Viti 27.03.19 Mavër 143 FK 016 / 31 120m
5. Arsim Emini Davidofc 31.03.19 Kumër 04 FK 017 / Tel 70m
6. Abdyl Musliu Livoq 03.04.19 Mavilipark 6745 FK 6706/018 84m
7. Nehat Prekazi Vaganic 07.04.19 Saqinë   70m
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
130.
 
 
 
 
   
131.
 
 
 
 
   
132.
 
 
 
 
   
133.
 
 
 
 
 
 
134.
 
 
 
 
   
135.
 
 
 
 
   
136
 
 
 
 
   
137.
 
 
 
 
 
 
138.
 
 
 
 
 
 
139.
 
 
 
 
 
 
140.
 
   
 
   
141.
 
 
 
 
   
142.
 
 
 
 
   
143.
 
   
 
 
 
144.
     
 
 
 
145.
 
 
 
 
   
146.
     
 
   
147.
     
 
   
148.
 
 
 
 
 
 
149.
 
   
 
   
150.
     
 
   
 151.