Rezultatet 2020

 Sezona garuese 2020
               Emri & Mbiemri         Vendi                    Data               Lloji i Pëllumbit           Unaza           Gjatësia
1. Shem Dumnica Vushtrri 30.05.20 Lladik 9089 FK 018  120 
2. Berat Kutllovci Vushtrri 30.05.20 Mavilipark 2504 FK 019 100
3. Berat Kutllovci Vushtrri 30.05.20 Mavilipark 2514 FK 019 170
4. Isuf Nebiu Viti 31.05.20 Lladik 23 FK 018/CUFA TEL 260
5. Isuf Nebiu Viti 31.05.20 Kumër 75 FK 016/ CUFA 185 167
6. Rinor Maliqi Koretin 31.05.20 Mavër 6039 FK 019 82
7. Lavdrim Latifi Zhegër 31.05.20 Kumër 1866 FK 020 118
8. Berat Kutllovci Vushtrri 03.06.20 Mavilipark 2514 FK 019 268
9. Isuf Nebiu Viti 07.06.20 Lladik 23 FK / Cufa Tel 320
10. Berat Kutllovci Vushtrri 10.06.20 Mavër 3840 FK 019 322
11. Emin Fejzullahu Gjilan 13.06.20 Mavër 044 FK 020 80
12. Emin Fejzullahu Gjilan 17.06.20 Mavër 044 FK 020 157
13. Agim Krasniqi Vushtrri 18.06.19 Lladik 256 FK 020 100
14. Fahri Abazi Fushë Kosovë 19.06.20 Mavilipark 0211 FK 019 77
15. Isuf Nebiu Viti 20.06.20 Mavilipark 0064 FK 019 80
16. Avni Blaqkori Sadovinë 20.06.20 Mavër 28 FK 019  TEL 100
17. Nexhat Deliqi Mitrovicë 24.06.20 Mavilipark 02 Saqina 193 019 70
18. Kemajl Neziri Remnik 24.06.20 Mavilipark 45 FK SH 018 TEL 01 018 164
19. Kemajl Neziri Remnik 24.06.20 Mavër  1907 FK 018  123
20. Hyzer Hetemi Ferizaj 28.06.20 i Bardhë 0508 FK 019 123
21. Hyzer Hetemi Ferizaj 28.06.20 Mavilipark 0131PLL ART 019 73
22. Hyzer Hetemi Ferizaj 28.06.20 Lladik 9044 FK 018 /097 73
23. Shaip Hafizi Ferizaj 01.07.20 Lladik 0444 FK 019 / TEL 80
24. Shaip Hafizi Ferizaj 01.07.20 Lladik 98 FK 020 / TEL 110
25. Hyzer Hetemi Ferizaj 04.07.20 Lladik 9044 FK 018 /097 150
26. Burim Ismajli Radivojc 15.07.20 Mavër 74 FK 018 / TEL 118
27. Burim Ismajli Radivojc 15.07.20 Mavër 60 FK 019 / TEL 120
28. Abdyl Musliu Gjilan 18.07.20 Mavilipark 8153 FK 020 110
29. Burim Ismajli Radivojc 19.07.20 Mavër 60 FK 019 / TEL 171
30. Naim Sadiku Zhegër 22.07.20 Mavër 2422 FK 020 / 9023 FK 020 125
31. Naim Sadiku Zhegër 22.07.20 Mavër 1917 FK 020 74 
32. Naim Sadiku Zhegër 22.07.20 Mavër 2429 FK 020 / 6403 104
33. Burim Ismajli Radivojc 26.07.20 Saqinë 7286 FK 018 126
34. Fahri Abazi Fushë Kosovë 29.07.20 Saqinë 0534 FK 019 100
35. Fahri Abazi Fushë Kosovë 29.07.20 Mavilipark 00226 FK 020 100
36. Fatmir Morina Mitrovicë 01.08.20 Allagj 02 100 FK /42 020 153
37. Fatmir Morina Mitrovicë 01.08.20 Lladik 2237 FK 014 150
38. Naim Sadiku Zhegër 02.08.20 Mavër 2429 FK 020 / 6403 162
39. Emin Fejzullahu Gjilan 02.08.20 Mavilipark 04 FK 020 94
40. Rinor Maliqi Kamenicë 08.08.20 Gjykzli 6059 FK 020 133
41. Shaip Hafizi Ferizaj 08.08.20 Lladik 10 FK 020/ TEL 73
42. Shaip Hafizi Ferizaj 08.08.20 Mavilipark 03 FK 020/ TEL 120
43. Asllan Maliqi Mitrovicë 09.08.20 Lladik 065 RKM 015 86
44. Salih Nishori Ferizaj 12.08.20 e Bardhë 174 FK 2016 / 08 CUFA TEL 80
45. Lulzim Fazliu Sadovinë 12.08.20 Qelevir 1409 FK 019 100
46. Muharrem Avdyli Sadovinë 16.08.20 Mavilipark 04 FK 020 / TEL 173
47. Gazmend Shala Gjilan 16.08.20 Saqinë 2270 FK 019 90
48. Avni Vishi Ferizaj 22.08.20 Mavër 4004 FK 020 / 35 165
49. Avni Vishi Ferizaj 22.08.20 Gjykzli 05 FK 020 / 55 112
50. Avni Vishi Ferizaj 22.08.20 Saqinë 6096 FK 020 / 40 82
51. Arben Tahiri Zhegër 30.08.20 Mavër 0073 FK 017 96
52. Fidan Dema Zhegër 30.08.20 Lladik 835 FK 020 70
53. Fahri Abazi Fushë Kosovë 30.08.20 Mavilipark 0908 FK 019 70
54. Sadat Sinani Mogillë 02.09.20 Mavilipark 4097 FK 020 100
55. Isuf Nebiu Viti 02.09.20 Mavilipark 76 FK 019 / 28 137
56. Fatmir Ramadani Mitrovicë 02.09.20 Kumër 58 FK 02 020 103
57. Gzim Reqica Ferizaj 05.09.20 Mavër 4279 FK 020 70
58. Avni Vishi Ferizaj 05.09.20 Gjykzli 05 FK 020 / 55 170
59. Muharrem Avdyli  Sadovinë 09.09.2020 Saqinë 10 FK 020 / TEL 220
60. Besim Hyseni  Vushtrri  13.09.2020 Lladik 0405 FK 019 286
61. Rexhep Sherifi Ferizaj 16.09.20 Kumër 05 FK 020 / 31 160
62. Rexhep Sherifi Ferizaj 16.09.20 Lladik 0302 FK 019 74
63.            
64.            
65.            
66.            
67.            
68.            
69.            
70.