Ditari i Garave 2014

Sezona garuese 2014

 

NR#

Emri dhe Mbiemri        

Vendi

Data

Lloji i Pëllumbit

Unaza

Gjatësia

1

Isuf Nebiu

Viti

01.11.2014

Saqinë

99 CUFA / 52 CUFA

180m

2

Isuf Nebiu

Viti

24.09.2014

Mavlipark

6006 FK 2014 / 78 KS CUFA TEL

166m

3

Isuf Nebiu

Viti

21.05.2014

Mavër Saskanat 

2777 RKS 2013

160m

4

Murat Bajrami

Davidofc / Shtime

18.06.2014

Mavër 

25 KSR 2013 +-TEL 

156m

5

Kadri Kadriu

Kosinë / Ferizaj

19.10.2014

Mavër

390 KS 2012 + TEL 01 KS 012

156m

6

Isuf Nebiu 

Viti

21.05.2014

Kumër

46 CUFA 2012 

130m

7

Isuf Nebiu

Viti

21.05.2014 

Mavër Saskanat 

74 CUFA 2012

130m

8

Isuf Nebiu 

Viti 

01.10.2014 

Saqinë 

99 CUFA / 52 CUFA 

130m 

9

Kadri Kadriu

Kosinë / Ferizaj

15.10.2014

Mavlipark

1713 RKS 2013

130m

10

Kujtim Lubiqeva

Prizren

22.11.2014

Mavlipark

4262 FK 2014

128m

11

Isuf Nebiu 

Viti 

29.03.2014 

Saqinë 

2778 RKS 2013 / CUFA 64

125m

12

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj

17.09.2014

Mavlipark

4615 FK 2014

123m

13

Isuf Nebiu

Viti

07.05.2014 

Mavlipark 

185 CUFA 2010 / 92 CUFA 2010

120m

14

Elvis Shipkovica 

Prizren 

30.03.2014 

Saqinë 

KDAB 8702 RKS 2013 

118m 

15

Hyzer Hetemi

Ferizaj  

21.05.2014

Kumër

1157 RKS 2013 

112m

16

Kadri Kadriu

Kosinë / Ferizaj

28.09.2014

Mavlipark

4810 FK 2014

110m

17

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

01.10.2014 

Mavlipark 

0389 RKS 013 + TEL 

108m 

18

Isuf Nebiu

Viti

07.05.2014

Mavër Saskanat 

 2777 RKS 2013

106m 

19

Naser Reqica

Rubofc / Lipjan 

26.07.2014

Mavlipark 

0312 RKS 2013

106m

20

Murat Bajrami

Davidofc / Shtime

14.09.2014

Mavlipark

5413 FK 2014 /34 RKS 13

106m

21

Isuf Nebiu 

Viti 

01.10.2014 

Mavlipark 

6095 FK 2014 / 35 CUFA 

106m 

22

Nexhat Deliqi

Mitrovicë

22.10.2014

Mavlipark

7460 FK 2014

106m

23

Murat Bajrami

Davidofc / Shtime

22.03.2014

Kumër

07 KSR 2013

104m

24

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj

13.08.2014 

Mavlipark 

4607 FK 2014 +TEL

104m

25

Murat Bajrami

Davidofc /Shtime

21.09.2014

Kumër

5401 FK 2014 / 21 RKS 013

103m

26

Isuf Nebiu

Viti

24.09.2014

Kumër

6142 FK 2014 / 295 RKS 2013

103m

27

Zymer Hetemi  

Ferizaj 

21.06.2014 

Mavër 

4414 FK 2014 

100m 

28

Përparim Mehmeti 

Ferizaj 

21.06.2014 

Kumër 

0125 RKS 2013 

100m 

29

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj

25.06.2014

Mavlipark

4995 FK 2014

100m

30

Kadri Kadriu

Kosinë / Ferizaj

08.10.2014

Lladik

5072 FK 2014

100m

31

Besim Bislimi

Zhegër / Gjilan

15.1.2014

Lladik

580 2010 + Tel

100m

32

Kujtim Lubiqeva 

Prizren 

17.08.2014 

Saqinë 

4294 FK 2014 + TEL 

92m 

33

 Isuf Nebiu 

Viti 

29.03.2014 

Kumër 

2769 RKS 2013 / CUFA 37

90m

34

Hysen Sinani 

Viti 

28.05.2014 

Mavlipark

41 + Nr Tel 

90m 

35

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

02.08.2014 

Kumër 

4603 FK 2014 + TEL 

90m 

36

Luan Telaku 

Prizren 

28.09.2014 

Mavlipark 

4392 FK 2014 

90m 

37

Kujtim Lubiqeva 

Prizren 

13.04.2014 

Kapllam 

03.10. KDA.B 2013 

86m 

38

Përparim Mehmeti 

Ferizaj / Gjermani 

29.10.2014 

Mavlipark 

9472 FK 2014 

84m 

39

Shefki Buqaj 

Prizren 

09.11.2014 

Boz 

1123 RKS 2013 

84m 

40

Përparim Mehmeti 

Ferizaj / Gjermani 

14.06.2014 

Mavlipark 

KSR 21 + TEL 

83m 

41

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

01.10.2014 

Mavër 

390 KS 012 / 01 KS 012 + TEL 

83m 

42

Isuf Nebiu 

Viti 

22.03.2014 

Saqinë 

189 CUFA 2010

82m 

43

Kujtim Lubiqeva 

Prizren 

02.11.2014 

Saqinë 

22 KS 2013 + TEL 

82m 

44

Gjynej Smakiqi 

Mitrovicë 

06.04.2014 

Allagjë 

27 2012 KIKI 

80m 

45

Isuf Nebiu 

Viti 

28.05.2014 

Lladik 

2786 RKS 2013 / 30 12 

80m 

46

Isuf Nebiu 

Viti 

28.05.2014 

Lladik 

094 CUFA 

80m 

47

Behxhet Azemi 

Mogillë / Viti 

10.08.2014 

Mavër Saskanat 

6254 FK 2014 + TEL 

80m 

48

Përparim Mehmeti 

Ferizaj / Gjermani 

16.08.2014 

Mavlipark 

4973 FK 2014 

80m 

49

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

14.09.2014 

Mavër 

5414 FK 2014 / 32 RKS 13 

80m 

50

Valton Qeko 

Prizren 

20.09.2014 

Mavër 

4219 FK 2014 

80m 

51

Luan Telaku 

Prizren 

28.09.2014 

Mavlipark 

4358 FK 2014 

80m 

52

Përparim Mehmeti 

Ferizaj / Gjermani 

01.10.2014 

Saqinë 

9489 FK 2014 

80m 

53

Isuf Nebiu 

Viti 

29.10.2014 

Kumër 

6002 FK 2014 / 156 CUFA 

80m 

54

 Isuf Nebiu 

Viti 

29.03.2014 

Kumër 

CUFA 48 / CUFA 45

78m

55

Zymer Hetemi 

Ferizaj 

24.05.2014 

Mavër 

4410 FK 2014 

77m 

56

Avdyl Drangaj 

Prizren 

18.10.2014 

Saqinë 

4179 FK 2014 

77m 

57

Isuf Nebiu 

 Viti

07.05.2014 

Mavër Saskanat  

 74 CUFA 2012

76m 

58

Luan Telaku 

Prizren 

09.11.2014 

Saqinë 

8815 FK 2014 

74m 

59

Skënder Agushi  

Zhegër / Gjilan 

30.03.2014 

Mavlipark 

925 KS 2012 

73m 

60

Isuf Nebiu 

Viti 

24.09.2014 

Lladik 

79 KS CUFA + TEL 

73m 

61

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

22.03.2014 

Mavër 

17 KSR 2013 

72m 

62

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

23.04.2014 

Mavlipark 

30 KSR 2013 

72m

63

Hyzer Hetemi 

Viti (Ferizaj)  

20.04.2014 

Saqinë 

66 RKS 013 / NR TEL 

71m 

64

Bashkim Balluku 

Prizren 

01.06.2014 

Mavlipark 

18 KDAB 12 

70m 

65

Përparim Mehmeti 

Ferizaj 

28.06.2014 

Mavër 

0134 RKS 2013 

70m 

66

Përparim Mehmeti 

Ferizaj 

28.06.2014 

Boz 

KSR 10 + TEL 

70m 

67

Kadri Kadriu  

Kosinë / Ferizaj  

13.08.2014 

Mavlipark 

1716 RKS 2014 +TEL 

70m 

68

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

14.09.2014 

Mavlipark  

5056 FK 2014 

70m 

69

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

26.10.2014 

Mavër 

5404 FK 2014 

70m 

70

Murat Bajrami 

Davodofc / Shtime 

26.10.2014 

Mavlipark 

044 436 995 

70m 

71

Hyzer Hetemi 

Ferizaj 

22.03.2014 

Mavlipark 

28 RKS 013 / NR TEL 

68m 

72

Isuf Nebiu 

Viti 

29.10.2014 

Qelevir 

051 CUFA 

68m 

73

Salih Nishori 

Ferizaj 

14.06.2014 

Lladik 

2000 FK 2014 

67m 

74

Hysen Sinani 

Mogillë / Viti 

26.03.2014 

Lladik 

25 + NR TEL 

66m 

75

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

01.10.2014 

Mavlipark 

4981 FK 2014 

66m 

76

Elvis Shipkovica

Prizren

26.11.2014

Mavlipark

4756 FK 2014

66m

77

Luan Telaku 

Prizren 

26.10.2014 

Mavlipark 

4126 FK 2014 

64m 

78

Kadri Kadriu  

Kosinë / Ferizaj  

05.08.2014 

Mavlipark 

4615 FK 2014 

63m 

79

Hysen Sinani

Mogille/Viti

26.11.2014

Kumer

6487 FK 2014

63m

80

Isuf Nebiu 

Viti 

22.03.2014 

Kumër 

46 CUFA 2012 

60m 

81

Elvis Shipkovica 

Prizren 

30.03.2014 

Mavlipark 

KDAB 71 RKS 2013 

60m 

82

Skënder Agushi 

Zhegër / Gjilan 

30.03.2014 

Mavlipark 

1257 KS 2011 

60m 

83

Bashkim Balluku 

Prizren 

04.05.2014 

i Bardhë 

2416 KDAB 2013 RKS

60m 

84

Isuf Nebiu 

Viti 

29.10.2014 

Mavlipark 

6061 FK 2014 / 001 CUFA 

60m 

85

Elvis Shipkovica 

Prizren

26.11.2014 

Mavlipark

4759 FK 2014

58m

86

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

23.04.2014 

Mavër 

25 KSR 2013 +-TEL

56m 

87

Hysen Sinani 

Mogillë / Viti 

01.10.2014 

Kumër 

6456 FK 2014 + TEL

56m 

88

Murat Bajrami 

Davidofc / Shtime 

23.04.2014 

Lladik 

01 KSR 2013 

54m 

89

Asllan Maliqi 

Mitrovicë

06.12.2014 

Pesenetli 

2408 FK 2014 

54m 

90

Murat Bajrami  

Davidofc / Shtime 

22.03.2014 

Mavër 

14 KSR 2013  

53m 

91

Kadri Kadriu 

Kosinë / Ferizaj 

14.09.2014 

Lladik 

140 RKS 2012 

53m 

92

Skënder Agushi  

Zhegër / Gjilan 

30.03.2014 

Mavlipark 

128 KS 2011 / KS 2013 

52m 

93

Zymer Hetemi 

Ferizaj 

24.05.2014 

Mavlipark 

4411 FK 2014 

50m 

94

Përparim Mehmeti

Ferizaj / Gjermani 

14.06.2014 

Zejtenli 

0116 RKS 2013 + TEL 

50m 

95

Përparim Mehmeti 

Ferizaj 

21.06.2014 

Mavlipark 

2473 RKS 2013 

50m 

96

Asllan Maliqi 

Mitrovicë 

29.06.2014 

Mavijak 

14117836 RKS 

50m 

97

Hyzer Hetemi 

Ferizaj  

05.08.2014 

Mavlipark 

27 KS 2013 

50m 

98

Luan Telaku 

Prizren 

31.08.2014 

Mavlipark 

4110 FK 2014 

50m 

99

Hyzer Hetemi

Ferizaj

28.09.2014

Lladik

96 RKS 2013

50m

100

Isuf Nebiu 

Viti 

01.10.2014 

Mavlipark 

6078 FK 2014 / 05 CUFA 

50m 

101

Fatmir Tahiri 

Zhegër / Gjilan 

12.10.2014 

Mavlipark 

9401 FK 2014 

50m 

102

Fatmir Tahiri 

Zhegër / Gjilan 

12.10.2014 

Saqinë 

9403 FK 2014 

50m 

103

Avdyl Drangaj 

Prizren 

18.10.2014 

Mavlipark 

4175 FK 2014 

50m 

104

Luan Telaku 

Prizren 

26.10.2014 

Mavlipark 

4357 FK 2014 

50m 

105

Besim Bislimi 

Zhegër / Gjilan 

15.11.2014 

Mavlipark 

31 KS 2013 

50m 

106

Ahmet Shipkovica

Prizren

07.12.2014

Mavlipark

4057 FK 2014

50m

107

Ahmet Shipkovica 

Prizren 

07.12.2014 

Saqinë 

4071 FK 2014 

50m