Ditari i Garave 2002

 Sezona garuese 2002

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Nexhat Arapi 16.10.2002 Sllatinë Viti 113 m

2

Sinan Zeneli                 10.11.2002              Malishevë, Gjilan              106 m

3

Nexhat Arapi 16.11.2002 Sllatinë, Viti 85 m

4

Nexhat Arapi 06.11.2002 Sllatinë, Viti 82 m

5

Sinan Zeneli 15.06.2002 Malishevë, Gjilan 80 m

6

Mehdi Berisha 19.05.2002 Prishtinë 77 m

7

Sinan Zeneli 31.08.2002 Malishevë, Gjilan 77 m

8

Fatmir Kika 24.11.2002 Kulinas / Podujevë 76 m

9

Sinan Zeneli 27.03.2002 Malishevë, Gjilan 72 m

10

Bekim Sejdiu 18.12.2002 Gjilan 71 m

11

Nexhat Arapi 08.09.2002 Sllatinë, Viti 71 m

12

Rexhep Sherifi 05.05.2002 Terstenik, Viti 68 m

13

Luan Gashi 20.11.2002 Kulinas/ Podujevë 66 m

14

Nexhat Arapi 29.09.2002 Sllatinë, Viti 65 m

15

Nexhat Arapi 23.10.2002 Sllatinë Viti 65m

16

Fehmi Berisha 29.09.2002 Gjilan 64 m

17

Sinan Zeneli 10.11.2002 Malishevë Gjilan 64 m

18

Burim Kostari 24.04.2002 Prishtinë 63 m

19

Sinan Zeneli 08.05.2002 Malishevë, Gjilan 62 m

20

Hamdi Zeka 26.10.2002 Prishtinë 62 m

21

Burim Kostari 15.09.2002 Prishtinë 61 m

22

Afrim Myrtaj 07.09.2002 Gjilan 60 m

23

Nexhat Arapi 05.10.2002 Sllatinë, Viti 59 m

24

Fatmir Kika 24.10.2002 Kulinas/ Podujevë 59 m

25

Afrim Myrtaj 31.10.2002 Gjilan 58 m

26

Fatmir Kika 14.09.2002 Kulinas/ Podujevë 58.0 m

27

Burim Kostari 20.11.2002 Prishtinë 58 m

28

Fadil Hetemi 04.12.2002 Greme, Ferizaj 58 m

29

Fatmir Kika 13.11.2002 Kulinas/ Podujevë 56 m

30

Fadil Hetemi 04.12.2002 Terstenik Viti 55 m

31

Nexhat Arapi 16.10.2002 Sllatinë, Viti 52 m

32

Luan Emërllahu 14.07.2002 Ferizaj 52 m

33

Fehmi Berisha 24.07.2002 Gjilan 51 m

34

Nazmi Abazi 18.06.2002 Prishtinë 51 m

35

Enver Ismajli 15.09.2002 Prishtinë 50 m