Ditari i Garave 2001

 Sezona garuese 2001

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Beqir Shaqiri 21.10.2001 Pasjak, Gjilan 99 m

2

Hyzer Hetemi                 12.07.2001                    Ferizaj 92 m

3

Fadil Hetemi                 23.10.2001                 Terstenik, Viti                86 m

4

Nexhat Arapi                  23.10.2001                 Sllatinë, Viti                    79 m

5

Sinan Zeneli                  07.04.2001                Malishevë, Gjilan           76 m

6

Nexhat Arapi                 21.11.2001                   Sllatinë, Viti                 76 m

7

Sinan Zeneli                  24.03.2001                  Malishevë, Gjilan       65 m

8

Burim Kostari                17.11.2001                    Prishtinë  65 m

9

Fatmir Kika                    21.11.2001                    Kulinas, Podujevë 62 m

10

Sinan Zeneli              24.03.2001                 Malishevë, Gjilan            59 m

11

Nexhat Arapi              21.07.2001                    Sllatinë, Viti                  58 m

12

Jakup Hajzeri              31.03.2001                   Prishtinë 57 m 

13

Skender Bushati 28.10.2001 Ajvali-Prishtinë 56 m

14

Hyzer Hetemi 03.06.2001 Ferizaj 53 m

15

Nexhat Arapi 21.07.2001 Sllatinë, Viti 52 m

16

Burim Kostari 17.11.2001 Prishtinë 52 m

17

Fatmir Kika 21.11.2001 Kulinas, Podujevë 52 m

18

Nazmi Abazi 29.08.2001  Prishtinë 51 m

19

Fadil Hetemi 21.10.2001 Terstenik, Viti 51 m

20

Nexhat Arapi 26.05.2001 Sllatinë, Viti 50 m

21

Nazmi Abazi 29.08.2001 Prishtinë 50 m

22

Nexhat Arapi 21.11.2001 Sllatinë, Viti 50 m