Ditari i Garave 1995

Pëllumbat garues në vitin 1995
Emri e mbiemri                          Data                      Vendi                     Gjatësia

1. Sabedin Rexhepi               16.09.1995            Prishtinë                   105 m

2. Enver Ismajli                      16.09.1995             Prishtinë                    70 m

3. Burim Kostari                    12.11.1995             Prishtinë                   60 m

4. Hyzer Hetemi                     12.05.1995              Ferizaj                       50 m

5. Sabedin Rexhepi               16.09.1995               Prishtinë                  50 m