Ditari i Garave 2006

Sezona garuese 2006

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Berat Ferati 11.11.2006 Gjilan 140 m

2

Nexhat Arapi 19.04.2006 Sllatinë, Viti 85 m

3

Ismet Ismajli 28.05.2006 Gjylekar, Viti 83 m

4

Nexhat Arapi 30.08.2006 Sllatinë, Viti 80 m

5

Bajram Berisha 07.05.2006 Sofali, Pishtinë 79 m

6

Vllaznim Paqarada Pasha 05.04.2006 Mitrovicë 77 m

7

Ismet Ismajli 02.07.2006 Gjylekar, Viti 76 m

8

Fatmir Kika 20.09.2006 Prishtnë 75 m

9

Salih Nishori 20.05.2006 Ferizaj 74 m

10

Fatmir Kika 13.12.2006 Prishtnë 73 m

11

Naser Lala 15.10.2006 Prishtnë 71 m

12

Nexhat Arapi 13.08.2006 Sllatinë, Viti 70 m

13

Nexhat Arapi 25.10.2006 Sllatinë, Viti 68 m

14

Isuf Nebiu 23.09.2006 Viti 65 m

15

Bajram Berisha 09.09.2006 Sofali, Pishtinë 64 m

16

Bajram Berisha 16.12.2006 Sofali, Pishtinë 64 m

17

Zymer Hetemi 01.04.2006 Ferizaj 63 m

18

Isuf Nebiu 23.09.2006 Viti 62 m

19

Mehdi Morina 11.10.2006 Prishtinë 61 m

20

Salih Nishori 23.09.2006 Ferizaj 60 m

21

Isa Potoku 12.11.2006 Mitrovicë 60 m

22

Nazim Azemi 02.12.2006 Viti 60 m

23

Sinan Zeneli 17.06.2006 Malishevë, Gjilan 59 m

24

Isa Potoku 12.11.2006 Mitrovicë 59 m

25

Bastri Agaj 25.03.2006 Gjilan 58 m

26

Emin Fejzullahu 01.07.2006 Gjilan 58 m

27

Bajram Berisha 01.10.2006 Sofali, Pishtinë 57 m

28

Isa Potoku 09.04.2006 Mitrovicë 56 m

29

Bajram Berisha 09.09.2006 Sofali, Pishtinë 56 m

30

Kadri Kadriu 02.08.2006 Ferizaj 55 m

31

Mehdi Morina 11.10.2006 Prishtinë 55 m

32

Isa Potoku 12.11.2006 Mitrovicë 55 m

33

Kadri Kadriu 02.08.2006 Ferizaj 53 m

34

Sabit Sejdiu 13.09.2006 Remnik, Viti 53 m

35

Maksut Kutllovci 29.10.2006 Vushtrri 53 m

36

Mensur Mikollovci 16.04.2006 Vushtrri 52 m

37

Ramadan Aliu 17.06.2006 Gjilan 52 m

38

Berat Ferati 25.10.2006 Gjilan 52 m

39

Bajram Berisha 07.05.2006 Sofali, Pishtinë 52 m

40

Isa Potoku 15.10.2006 Mitrovicë 52 m

41

Hyzer Hetemi 02.09.2006 Ferizaj 51 m

42

Hamdi Zeka 24.09.2006 Prishtinë 51 m

43

Isuf Nebiu 23.09.2006 Viti 51 m

44

Bajram Berisha 01.10.2006 Sofali, Pishtinë 51 m

45

Bastri Agaj 25.03.2006 Gjilan 50 m

46

Bajram Berisha 26.03.2006 Sofali, Pishtinë 50 m

47

Bajram Berisha 15.04.2006 Sofali, Pishtinë 50 m

48

Ramadan Aliu 17.06.2006 Gjilan 50 m

49

Maksut Kutllovci 29.07.2006 Vushtrri 50 m

50

Ismet Ismajli 10.09.2006 Gjylekar, Viti 50 m

51

Maksut Kutllovci 18.10.2006 Vushtrri 50 m

52

Bajram Berisha 12.11.2006 Sofali, Pishtinë 50 m