Ditari i Garave 1997

Pëllumbat garues në vitin 1997

Emri dhe mbiemri                        Data                   Vendi                  Gjatësia

1. Zymer Hetemi                      13.04.1997            Ferizaj                 85 m

2. Beqir Gashi                           15.07.1997           Prishtinë              80 m

3. Fatmir Kika                           13.09.1997           Prishtinë              80 m

4. Sabedin Rexhepi                 21.10.1997           Orlloviq                80 m

5. Beqir Gashi                           15.07.1997          Prishtinë              65 m

6. Sinan Zeneli                          30.11.1997           Malishevë, Gjilan  65 m

7. Skender Bushati                    20.09.1997         Graqanicë             60 m

8. Enver Latifi                              16.11.1997          Prishtinë               60 m

9. Enver Ismajli                            06.08.1997           Prishtinë             55 m

10. Sabedin Rexhepi                   04.10.1997           Orlloviq               55 m

11. Sabedin Rexhepi                   21.10.1997           Orlloviq                55 m

12. Sinan Zeneli                           30.11.1997            Gjilan                    55 m

13. Fatmir Kika                             29.06.1997             Prishtinë              50 m

14. Fatmir Kika                             13.09.1997             Prishtinë                50 m

15. Naser Lala                              19.10.1997              Prishtinë               50 m

16. Nazmi Abazi                            19.10.1997              Prishtinë               50 m

17. Sabedin Rexhepi                    22.12.1997               Orlloviq                50 m