Ditari i Garave 2000

Sezona garuese 2000

NR#       Emri dhe Mbiemri                    Data                 Vendi                             Gjatësia
1          Naser Lala                           21.10.2000          Prishtinë                               85 m
2          Sinan Zeneli                        05.11.2000       Malishevë, Gjilan                     65 m
3          Mehdi Morina                     04.11.2000         Prishtinë                                57 m
4          Fatmir Kika                          19.08.2000         Prishtinë                                56 m
5         Nexhat Arapi                        05.11.2000        Sllatinë, Viti                            55 m
6         Sinan Zeneli                         05.11.2000       Malishevë, Gjilan                     52 m
7         Nazmi Abazi                        28.05.2000        Prishtinë                                  50 m
8         Fatmir Kika                          16.09.2000        Prishtinë                                  50 m
9        Nexhat Arapi                        22.10.2000       Sllatinë,Viti                               50 m