Ditari i Garave 2008

Sezona garuese 2008

NR#

Emri dhe Mbiemri                  

Data

Vendi

Gjatësia

1

Edmond Neziri 05.11.2008 Remnik – Viti 120 m

2

Emin Fejzullahu 12.10.2008 Gjilan 111 m

3

Isuf Nebihu 20.12.2008 Viti 110

4

Isuf Nebihu 26.10.2008 Viti 90m

5

Emin Fejzullahu 06.12.2008 Gjilan 87m

6

Shemsi Meniqi 28.09.2008 Vushtrri 86m

7

Bajram Berisha 11.10.2008 Sofali, Prishtine 83m

8

Beqir Gashi 07.06.2008 Prishtinë 80m

9

Maksut Kutllovci 10.08.2008 Vushtrri 80m

10

Shemsi Meniqi 28.09.2008 Vushtrri 80m

11

Salih Nishori 06.10.2008 Ferizaj 80m

12

Shemsi Meniqi 28.09.2008 Vushtrri 79m

13

Liman Haxholli 14.06.2008 Prishtine 76m

14

Edmond Neziri 16.06.2008 Remnik – Viti 76m

15

Afrim Myrtaj 29.10.2008 Gjilan 73m

16

Bashkim Mehmeti 23.03.2008 Ferizaj 71m

17

Afrim Myrtaj 24.09.2008 Gjilan 70m

18

Skënder Surdulli Binaku 11.11.2008 Prishtine 70m

19

Edmond Neziri 13.12.2008 Remnik – Viti 70m

20

Ilmi Rakovica 04.10.2008 Prishtine 68m

21

Gafurr Latifi 09.11.2008 Prishtine 68m

22

Skënder Surdulli -Binaku 04.09.2008 Prishtine 65m

23

Edmond Neziri 01.10.2008 Remnik – Viti 64m

24

Kadri Kadriu 27.09.2008 Ferizaj 63m

25

Shaip Havizi 08.10.2008 Ferizaj 63m

26

Bajram Berisha 06.04.2008 Sofali,Prishtinë 62m

27

Ali Aliu 17.06.2008 Mitrovicë 62m

28

Mehdi Morina 10.09.2008 Prishtinë 62m

29

Afrim Myrtaj 16.06.2008 Gjilan 61m

30

Gafurr Latifi 09.11.2008 Prishtine 61m

31

Beqir Gashi 12.04.2008 Prishtinë 60m

32

Nazmi Abazi 16.04.2008 Prishtinë 60m

33

Sherefedin Ajetei 04.05.2008 Gjilan 60m

34

Nazmi Abazi 20.08.2008 Prishtinë 60m

35

Emin Fejzullahu 21.09.2008 Gjilan 60m

36

Avni Jerliu 28.09.2008 Gjilan 60m

37

Gafurr Latifi 09.11.2008 Prishtine 60m

38

Edmond Neziri 13.12.2008 Remnik – Viti 60m

39

Emin Fejzullahu 08.02.2009                   Gjilan 60m

40

Skënder Surdulli-Binaku 27.08.2008 Prishtinë  56m

41

Naser Lala 17.09.2008 Prishtinë 56m

42

Kamer Imeri 21.10.2008 Prekaz  56m

43

Bajram Berisha 14.12.2008 Sofali, Prishtine 56m

44

Ilmi Rakovica 20.09.2008 Prishtinë 55m

45

Arsim Emini 29.10.2008 Davidovc – Shtime 55m

46

Salih Nishori 26.10.2008  Ferizaj 55m

47

Bajram Berisha 23.03.2008 Sofali,Prishtinë 54m

48

Sedat Gervalla 20.04. 2008 Milloshev 54m

49

Bajram Berisha 11.06.2008 Sofali, Prishtine 54m

50

Skender Bajraktari 18.06.2008 Vushtrri 54m

51

Liman Haxholli 05.09.2008 Prishtine 54m

52

Edmond Neziri 25.10.2008 Remnik – Viti 53m

53

Mehdi Morina 09.11.2008 Prishtine 53m

54

Isuf Nebiu 10.12. 2008 Viti 53m

55

Isa Potoku 11.05.2008 Mitrovic 52m

56

Kamer Imeri 09.06.2008 Prekaz 52m

57

Edmond Neziri 21.09.2008 Remnik – Viti 52m

58

Bajram Berisha 06.04.2008 Sofali,Prishtinë 51m

59

Liman Haxholli 14.06.2008 Prishtine 50m

60

Muhamet Pevqeli 14.06.2008 Prishtine 50m

61

Arsim Haliti 16.06.2008 Gjilan 50m

62

Riza Rizahi 09.08.2008 Komogllav – Ferizaj 50m

63

Fari Abazi 13.09.2008 Prishtinë 50m

64

Shaip Havizi 08.10.2008 Ferizaj 50m

65

Mehdi Morina 09.11.2008 Prishtine 50m

66

Nexhat Kqiku 08.11.2008 Gjilan 50m

67

Avni Jerliu 06.12.2008 Gjilan 50m

68

Avni Jerliu 13.12.2008 Gjilan 50m

69

Hysen Sinani 10.12. 2008 Mogill – Viti 50m