Ditari i Garave 2017

Sezona garuese 2017

Emri &  Mbiemri                            Vendi                      Data               Lloji i Pëllumbit             Unaza                           Gjatësia

1. Besim Musliu Vushtrri 22.03.2017 Lladikë 4424  FK 2015 75
2.  Pajazit Zymeri  Vushtrri  22.03.2017  Kumër  123 RKS / 154 RKS 145
3.  Elvis Shipkovica  Prizren  22.03.2017  Mavër  1019 FK 016  60
4.  Isuf Nebiu  Viti  22.03.2017  Lladikë  30 FK 016 162
5.  Isuf Nebiu  Viti  22.03.2017  Zejtenli  23 FK 016 86
6.  Isuf Nebiu  Viti  22.03.2017  Kumër  1398 FK 016 / + NR TEL  62
7.  Rexhep Sherifi  Sadovinë / Viti  22.03.2017  Maviliparkë  1612 FK 2015 50
8.  Valon Fazliu  Sadovinë / Viti  22.03.2017  Mavër  2357 FK 2015 84
9.  Valon Fazliu  Sadovinë / Viti  22.03.2017  Maviliparkë  132 FK 016 56
10.  Fatmir Morina  Mitrovicë  01.04.2017  Saqinë  08-2010 – Fatmir  82
11.  Isak Krasniqi  Prizren  02.04.2017  Maviliparkë  0239 FK 2015  84
12.  Ismajl Ademi  Mogillë  05.04.2017  Mavër Saskanat  3679 FK 2015  55
13.  Ilir Thaqi  Muqivërc  08.04.2017  Sijalipark  1320 FK 016  104
14.   Ilir Thaqi  Muqivërc  08.04.2017  Maviliparkë  4158 FK 016   54
15.  Gjynejt Kirilla   Mitrovicë  09.04.2017  Kumër  0264 FK 016 / 70  70
16.  Negovan Denic  Ranilluk  09.04.2017  Maviliparkë  6962 FK 2014 / 201  70
17. Pajazit Zymeri  Vushtrri  22.04.2017  Lladikë  1246 FK 016  86
18.  Pajazit Zymeri  Vushtrri  22.04.2017  Kumër  15 RKS 2015  70
19.  Burhan Aliu  Sadovinë  26.04.2017  Maviliparkë  4220 FK 016  110
20.  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  26.04.2017 Alltumbash  5094 FK 016 / 980  70
21.  Shkëlqim Muharremi  Mitrovicë  05.05.2017  Mavijak  992 FK 016  83
22.  Fahri Abazi   Fushë Kosovë  06.05.2017  Alltumbash  5094 FK 016 / 980  152
23.  Isuf Nebiu  Viti  10.05.2017   Maviliparkë  33 FK 016 / 51  148
24.  Isuf Nebiu   Viti  10.05.2017  Kumër   FK 016  50
25.  Isuf Nebiu  Viti  10.05.2017  Lladik  124 FK 016 / TEL  82
26.  Kadri Kadriu Ferizaj  10.05.2017  Lladik  32 KK 016  53
27.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  14.05.2017  Kumër  34 FK 016 / TEL  180
28.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  14.05.2017  Maviliparkë  24 FK 016 / TEL  76
29.  Elvis Shipkovica  Prizren  15.05.2017  Lladik  02 KK 016  56
30.  Isuf Nebiu   Viti  16.05.2017  Lladik  59 FK 016 / TEL  62
31.  Isuf Nebiu   Viti  16.05.2017 Mavër  100 FK 016 / TEL  93
32. Muharrem Kastrati  Dobërqan / GL  16.05.2017  Lladik  1280 FK 015  84
33.  Kadri Kadriu  Ferizaj  07.06.2017  Kumër  0101 FK 015  196
 34.  Behxhet Parduzi  Vushtrri  10.06.2017  Mavër  4576 FK 016  143
 35. Behxhet Parduzi  Vushtrri  10.06.2017  Mavër  4569 FK 016  64
36.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  14.06.2017  Mavër  114 FE 017  56
37.  Irfan Pllana  Bardhë I  Madhë  15.06.2017  Lladik  5479 FK 015  90
38.  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  15.06.2017  Lladik  843 KDQ 015  100
39.  Shaban Neziri  Remnik / GL  16.06.2017  Maviliparkë  6909 GL 01  100
40.  Shaban Neziri  Remnik / GL  16.06.2017   Mavër  52 KS 016 / 21  110
 41.  Shaban Neziri  Remnik / GL  16.06.2017  Zejnteli  Nehat 52 016 / 21  80
42.  Kamer Imeri  Prekaz  17.06.2017  Qelevir  1475 FK 015  70
43.  Kamer Imeri  Prekaz  17.06.2017  Zejnteli  Saqina 707 – 017 / 15  100
44.  Hyzer Hetemi   Ferizaj  18.06.2017  Mavër  104 FE 017  72
 45  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  18.06.2017   Kumër  0205 FK 017 / 21  154
 46.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  18.06.2017   Lladik  0225 FK 017  130
47.  Ali Orhani Shtime  20.06.2017  Qelevir  0582 FK 016  63
48.  Kamer Imeri  Prekaz  20.06.2017  Qelevir  Saqina 714 – 017 / 17  50
49.  Burim Ismajli  Radivojc / GL   20.06.2017  Mavër  01 FK 017 / TEL  90
 50.  Burim Ismajli  Radivojc / GL   20.06.2017  Mavër  05 FK 017 / TEL  53
51.  Irfan Pllana  Bardhë I  Madhë  23.06.2017  Maviliparkë  5448 FK 017  60
52.  Irfan Pllana  Bardhë I  Madhë  23.06.2017  i Bardhë  5427 FK 016  90
53. Irfan Pllana Bardhë I  Madhë  23.06.2017  Maviliparkë 13 FK 017 / TEL 50
54. Rexhep Sherifi Sadovinë  23.06.2017 Maviliparkë 2619 FK 017 / 0454  130
55.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  23.06.2017  Mavër  104 FE 017  133
56.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  23.06.2017 Maviliparkë  118 FE 017  93
57. Hyzer Hetemi Ferizaj  23.06.2017 Saqinë 105 FE 017  53
58.  Kamer Imeri  Prekaz  06.07.2017  Qelevir Saqina 16 FK 017 / 714  100
59.  Kamer Imeri  Prekaz  06.07.2017  Qelevir 2821 FK 014  106
60.  Kamer Imeri  Prekaz  06.07.2017  Mavër  Saqina 711 FK  017 / 19  70
 61.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  09.07.2017  Lladik  0221 FK 017 / 15  110
 62.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime   09.07.2017  Lladik  0220 FK 017 / 17  108
 63.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime   09.07.2017   Kumër  0215 FK 017 / 10  60
 64.  Hyzer Hetemi  Ferizaj   14.07.2017  Mavër  122 FE 017  86
 65.  Naim Sadiku  Gjylekarë / VT  15.07.2017  Mavliparkë  036 FK 016  58
 66.  Kamer Imeri  Prekaz  20.07.2017  Mavliparkë  Saqina 716 FK  017 / 21  70
 67.  Kamer Imeri  Prekaz  20.07.2017  Saqinë  Saqina 719 FK  017 / 21  90
 68.  Kamer Imeri  Prekaz  20.07.2017  Mavër  Saqina 705 FK  017 / 06  83
69.  Hyzer Hetemi   Ferizaj  22.07.2017   Mavër  123 FE 017  93
70.  Emin Fejzullahu  Gjilan  23.09.2017  Lladik  3002 FK 017 / 4141 FK 017  120
71.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  29.07.2017  Lladik  0211 FK 017 / 09  124
72.  Pajazit Zymeri  Vushtrri  10.08.2017 Kumër 6204 FK 017  50
73  Besim Hyseni  Vushtrri   10.08.2017  Qelevir  1603 FK 017  66
74.  Pajazit Zymeri  Vushtrri   12.08.2017  Kumër 6204 FK 017  120
75.  Hekuran Arapi Sllatinë   13.08.2017  Lladik  1119 FK 017  94
 76.   Isuf Nebiu Viti   16.08.2017  Saqinë  123 FK 016 / TEL 65
77.  Rrahim Hyseni   Gjilan 16.08.2017  Kumër  3000 FK 017  100
78.  Elvis Shipkovica  Prizren  19.08.2017  Mavliparkë  1402 FK 017 / 10 100
79.  Elvis Shipkovica   Prizren  19.08.2017  Kumër  1419 FK 017 / 10  120
80.  Isuf Nebiu   Viti  19.08.2017  Mavliparkë  13563 FK 017 203
81. Isuf Nebiu Viti  19.08.2017 Pesenetli  1275 FK 017 / 49  70
82. Arsim Emini  Davidofc / Shtime  19.08.2017 Mavër 32 FK 017 / TEL  70
83.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  19.08.2017  Gjygzli  41 FK 017 / TEL  132
84.  Ismet Islami  Gjylekarë / Skifteraj  20.08.2017  Pesenetli  36 FK 016 / TEL  60
85.  Ismet Islami  Gjylekarë / Skifteraj  20.08.2017  Mavliparkë  48 FK 016 / TEL  60
86.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  20.08.2017  Mavliparkë  116 FE 017  106
87.  Hekuran Arapi Sllatinë 23.08.2017  Qelevir  6057 FK 016  116
88.  Hekuran Arapi Sllatinë  23.08.2017  Mavër  2015 FK 017  70
89.  Elvis Shipkovica  Prizren  23.08.2017  Mavliparkë  1402 FK 017 / 10  156
90.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  26.08.2017  Qelevir  7702 Saqina 017 / 02 Loni 017  55
91.  Isuf Nebiu  Viti  27.08.2017  Lladik  1281 FK 017 / CUFA 12 + TEL  83
92.  Isuf Nebiu  Viti  27.08.2017  Mavliparkë  1280 FK 017 / CUFA 27 + TEL  55
93.  Murat Bajrami  Davidofc Shtime  27.08.2017  Lladik  0211 FK 017 / 09  184
94.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  06.09.2017 Mavër  122 FE 017 150
95.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  06.09.2017  Mavër  729 Saqina 017 / 36  90
96.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  06.09.2017  Mavër  732 Saqina 017 / 34  73
97.  Ismajl Ademi  Mogillë / VT  09.09.2017  Kumër  4493 FK 016  100
98.  Naim Sadiku  Gjylekarë  09.09.2017  Mavliparkë  3238 FK 017  50
99.  Kamer Imeri Prekazi   Prekaz  10.09.2017  Mavliparkë  724 Saqina 017 / 29  80
100.  Kamer Imeri Prekazi   Prekaz  10.09.2017  Mavliparkë  725 Saqina 017 / 28  110
101.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  13.09.2017  Mavliparkë  134 FE 017  173
102.  Isuf Nebiu  Viti  16.09.2017  Kumër  161 FK 017 / 40  80
103.  Isuf Nebiu  Viti  16.09.2017  Kumër  167 FK 016 / 18  62
104. Shaban Kemajl Neziri  Remnik  16.09.2017  Mavliparkë  1337 RKS 013 / 18  80
105.  Shaban Kemajl Neziri  Remnik  16.09.2017  Mavër  1108 RKS 013  52
106.  Shaban Kemajl Neziri  Remnik  16.09.2017  Zejtenli  332 GL 011 / 604  60
107.  Besim Hyseni  Vushtrri  20.09.2017  Mavër  2443 FK 016  110
108.  Ismajl Ademi  Mogillë  20.09.2017   Mavliparkë  4437 FK 016  53
109.  Ismajl Ademi  Mogillë  20.09.2017  Lladikë  3544 FK 017  73
110.  Burim Ismajli  Radivojc  24.09.2017  Lladikë  FK 26 017 +TEL  53
111.  Burim Ismajli  Radivojc  24.09.2017  Mavër  2437 FK 017 / 52  78
112.  Burim Ismajli  Radivojc  24.09.2017  Mavliparkë  17 FK 017 + TEL  72
113.  Berat Ferati  Gjilan  27.09.2017  Mavliparkë  2051 FK 017  90
114.  Berat Ferati  Gjilan  27.09.2017  Mavliparkë  2052 FK 017  88
115.  Berat Ferati  Gjilan  27.09.2017  Mavliparkë  2724 FK 017  110
116.  Shaip Hafizi  Ferizaj  30.09.2017  Saqinë  2795 FK 017  80
117.  Shaban Kemajl Neziri  Remnik   30.09.2017  Mavliparkë  4729 FK 017  100
 118.  Ismajl Ademi  Mogillë  01.10.2017  Mavër 4421 FK 016  110
119.  Ismajl Ademi  Mogillë  01.10.2017  Mavër 4469 FK 013  70
120.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  01.10.2017  Lladikë 0218 FK 017 / 13  80
121.  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  01.10.2017  Lladikë 0229 FK 017  93
122.  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  01.10.2017  Mavliparkë 059 FK 017 / 059  106
123.  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  01.10.2017  Mavliparkë 0928 KDQ 016  96
124.  Lirim Muharremi  Mogillë  04.10.2017  Mavër  0183 FK 016  90
125.  Muharrem Kastrati  Dobërqan  04.10.2017  Mavliparkë  2115 FK 017  100
126.  Shaip Hafizi  Ferizaj  04.10.2017  Zejtenli  3453 FK 017  100
127.  Avni Jerliu  Gjilan  07.10.2017  Mavër  2084 FK 017  100
128.  Avni Jerliu  Gjilan  07.10.2017  Lladikë  3069 FK 017  90
129.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  08.10.2017  Qelevir  760 Saqina 017/ 40  70
130.  Hyzer Hetemi Ferizaj  11.10.2017  Lladik  051 FE 017  73
131.  Ismajl Ademi  Mogillë  14.10.2017  Lladik  0265 FK 017  55
132.  Berat Ferati  Gjilan  14.10.2017  Mavlipark  1318 FK 017  115
133.  Adil Deliqi  Mitrovicë  15.10.2017  Pesenetli  405 Saqina 017 50
134.  Bekim Selishta  Dobërçan  18.10.2017  Mavlipark  2733 FK 017  100
135.  Bekim Selishta  Dobërçan  18.10.2017  Qelevir  2735 FK 017  63
136  Bekim Selishta  Dobërçan  18.10.2017  Zejtenli  2228 FK 017  70
137.  Isuf Nebiu  Viti  18.10.2017  Qelevir  1276 FK 017 + TEL  66
138.  Isuf Nebiu  Viti  18.10.2017  Qelevir  1261 FK 017 + TEL  66
139.  Isuf Nebiu  Viti  18.10.2017  Lladik  1265 FK 017 + TEL  90
140.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  21.10.2017  Saqinë  Saqina 720 017 / 25  113
141.  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  21.10.2017  Qelevir  1456 FK 015  50
142.  Avni Jerliu  Gjilan  21.10.2017  Saqinë  2077 FK 017  66
143.  Besim Hyseni  Vushtrri  22.10.2017  Mavër  103 FK 016  64
144.  Pajazit Zymeri  Vushtrri  22.10.2017  Mavër  6195 FK 017  65
145.  Behxhet Parduzi  Vushtrri 22.10.2017  Mavër  3611 FK 017  130
146.  Behxhet Parduzi Vushtrri  22.10.2017  Mavër  4588 016  76
147.  Burim Ismajli  Radivojc  22.10.2017  Mavër  11 FK 017  60
148.  Hyzer Hetemi  Ferizaj  22.10.2017  Mavlipark  128 FE 017  60
149.  Isuf Nebiu  Viti  25.10.2017  Lladik  3124 FK 017 / TEL  53
150.  Isuf Nebiu  Viti  25.10.2017  I Bardhë  2665 FK 017 / 19  73
 151.  Ismajl Ademi  Mogillë  28.10.2017  Mavër  4469 FK 016  50

 

152.  Ismajl Ademi    Mogillë  28.10.2017  Lladik  3526 FK 017  80
153  Shaban Kemajl Neziri  Remnik  29.10.2017  Mavër  1809 FK 017  60
154  Hyzer Hetemi  Ferizaj  29.10.2017  Lladik  72 / 016 TEL  50
155  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  01.11.2017 Mavlipark  701 Saqina 017  56
156  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  01.11.2017  Mavlipark  727 Saqina 017  53
157  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  01.11.2017  Qelevir  735 Saqina 017  76
158  Murat Bajrami  Davidofc / Shtime  01.11.2017  Kumër  0216 FK 017 / 11  80
159  Isuf Nebiu  Viti  01.11.2017  Kumër  47 FK 016 / CUFA 07  120
160  Isuf Nebiu  Viti  01.11.2017  Qelevir  2660 FK 017  80
161.  Isuf Nebiu  Viti  01.11.2017  Mavlipark  2687 FK 016/TEL  66
162.  Selim Rrustemi  Vushtrri  04.11.2017  Kurum  2729 FK 014  180
163  Selim Rrustemi  Vushtrri  04.11.2017 Mavlipark  038 FK 017  50
164.  Selim Rrustemi  Vushtrri  04.11.2017  Mavër  3330 FK 017  70
165  Avdyl Musliu  Livoç I Epërm  04.11.2017  Lladik  2191 FK 017  78
166  Avdyl Musliu  Livoç I Epërm  04.11.2017  Lladik  3054 FK 017  60
167.  Hekuran Arapi  Gjilan  04.11.2017  Mavlipark  5069 FK 017  90
168  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  05.11.2017  Qelevir  059 FK 017 / SAQINA 799  70
169  Zymer Hetemi  Ferizaj  05.11.2017  Lladik  1187 FK 017  60
170  Zymer Hetemi  Ferizaj  05.11.2017  Lladik  1032 FK 017  66
171  Zymer Hetemi  Ferizaj  05.11.2017  Lladik  1192 FK 017  120
172  Besim Bislimi  Zhegër  05.11.2017  Mavër  6203 FK 016  63
173  Rexhep Sherifi  Sadovinë  05.11.2017  Mavlipark  04 fk 017 + TEL  100
174  Rexhep Sherifi  Sadovinë  05.11.2017  Lladik  10 FK 017 + TEL  98
175 Nehat Sadiku  Gjylekarë  08.11.2017  Mavër  117 FK 016 +TEL  100
176  Nehat Sadiku  Gjylekarë  08.11.2017  Mavlipark  2799 FK 017 + TEL  55
177  Isuf Nebiu  Viti  08.11.2017  Kumër  2687 FK 017 + TEL  187
178  Isuf Nebiu  Viti  08.11.2017  Lladik  1252 FK 017  100
179  Rrahim Hyseni  Gjilan  08.11.2017  Lladik  3014 FK 017  130
180  Arsim Haliti  Gjilan  08.11.2017  Mavlipark  2047 FK 017  116
181  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  11.11.2017  Qelevir  744 Saqina 017  50
182  Kamer Imeri Prekazi  Prekaz  11.11.2017  Zejtenli  747 Saqina 017 / 50  80
183  Shkelqim Muharremi  Mitrovicë  11.11.2017  Mavlipark  531 Saqina 017  75
184  Arsim Emini  Davidofc  11.11.2017  Kumër  45 FK 017 + TEL  110
 185  Arsim Emini  Davidofc  11.11.2017  Mavër  48 FK 017 + TEL 50
 186  Ismajl Ademi  Mogillë  12.11.2017  Mavër  4867 FK 2015  94
187  Fatlum Ferati  Gjilan  12.11.2017  Mavlipark  2066 FK 017  128
188  Skënder Agushi  Zhegër  15.11.2017  Mavlipark  0129 FK 017  74
189  Arsim Emini  Davidofc  18.11.2017  Bejazkanat  32 NE 017  60
190  Zymer Hetemi  Kosinë / Ferizaj  19.11.2017  Lladik  1192 FK 017  193
191  Asllan Maliqi  Mitrovicë  19.11.2017  Boz Allagjë  692 Saqina 017  76
 192  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  22.11.2017  Alltumbash  0699 KDQ 016  130
193  Fahri Abazi  Fushë Kosovë  22.11.2017  Zejtenli  012 KDQ 017 / 12  100
194  Fadil Sadiku  Fushë Kosovë  22.11.2017  Mavlipark  056 KDQ 017 / 56  120
195  Fadil Sadiku  Fushë Kosovë  22.11.2017  Mavlipark  513 KDQ 017  110
 196  Ismajl Ademi  Mogillë  22.11.2017  Mavër Saskanat  3548 FK 017  80
 197  Ismajl Ademi  Mogillë  22.11.2017  Mavër  4433 FK 017  130
198  Ismajl Ademi  Mogillë  22.11.2017  Mavlipark  3533 FK 017  70
199  Zymer Hetemi  Ferizaj  22.11.2017  Lladik  1192 FK 017  280
200  Hyzer Hetemi  Ferizaj  25.11.2017  Lladik  043 FK 017  50
 201  Berat Ferati  Gjilan  25.11.2017  Mavër   2709 FK 017  80
 202  Kamer Imeri Prekazi  Trestenik / Drenas  26.11.2017  Qelevir  737 Saqina 017  80
 203  Shem Dumnica  Vushtrri  29.11.2017  I Bardhë  1938 FK 015  60
 204  Shem Dumnica  Vushtrri  29.11.2017  Lladik  3316 FK 017  75
 205  Shem Dumnica  Vushtrri  29.11.2017  Lladik  3318 FK 017  90
 206  Isuf Nebiu  Viti  29.11.2017  Saqinë  144 FK 017 / 13  80
 207  Isuf Nebiu  Viti  29.11.2017  Mavlipark  133 FK 017  60
 208  Isuf Nebiu  Viti  29.11.2017  Saqinë  2672 FK 017 / 45  70
 209  Arsim Emini  Davidofc / Shtime  03.12.2017  Gjygzli  02 FK 017 + TEL  50
 210  Isuf Nebiu  Viti  06.12.2017  Kumër  1271 FK 017  102
 211  Mehdi Mehmeti  Prekaz  13.12.2017  Mavër  2840 FK 014  50
 212  Mehdi Mehmeti  Prekaz  13.12.2017  Mavër  1471 FK 015 + TEL  55
 213  Dibran Kastrati Dobërçan 17.12.2017 Mavlipark 2103 FK 017 60
 214  Isuf Nebiu  Viti  20.12.2017  Mavlipark  133 FK 017  128
 215  Arben Gagica  Gjilan  20.12.2017  Qelevir  202 FK 017 + Tel  50
 216  Emin Fejzullahu  Gjilan  20.12.2017  Lladik  0138 FK 017  82
.