Emërtimet e Pëllumbave

EMRI PËRSHKRIMI I NGJYRAVE
   
Kurum i zi
Kurum – Saskanat i zi, me pendël të bardhë në krahë
Kurum – Bejazkuruk i zi bishtin e bardhë
Kurum – Balosh i zi, me ballë të bardhë
Kurum – Makazkuruk i zi, bishtëgërshër
Kurum – Xherdanli i zi, fyt të bardhë
Kurum – Tekkanat i zi, njërin krahë të bardhë
Bejazkanatli i zi,me krahë të bardhë
Bejazkanatli – Saskanat i zi,me krahë të bardhë, një pendel të zezë në krahë
Bejazkanatli – Balosh i zi,me krahë të bardhë, me ballë të bardhë
Bejazkanatli – Xherdanli i zi,me krahë të bardhë, me fyt të bardhë
Bejazkanatli – Bejazkuruk i zi,me krahë dhe bishtë të bardhë
Bejazkanatli – Makazkuruk i zi,me krahë të bardhë, bishtgërshër
Teneli i zi, kokën me pika të bardha
Teneli – Saskanat i zi, kokën me pika të bardha, me pendël të bardhë në krahë
Teneli – Bejazkuruk i zi, kokën me pika të bardha, bishtëbardhë
Teneli – Makazkuruk i zi, kokën me pika të bardha, bishtëgërshër
Allagjë i zi, kokën dhe krahët e bardhë
Allagjë – Saskanat i zi, kokën dhe krahët e bardhë, pendël të zezë në krahë
Allagjë – Bejazkuruk i zi, kokën, krahët dhe bishtin e bardhë
Allagjë – Makazkuruk i zi, kokën dhe krahët e bardhë, bishtëgërshër
Sijali Park i zi, larosh trupi me pika të bardha
GjuguzPark i zi, gjoksin me pika të bardha
GjuguzPark – Bejazkuruk i zi, gjoksin me pika të bardha, bishtëbardhë
GjuguzPark – Makazkuruk i zi, gjoksin me pika të bardha, bishtgërshër
Karakanat krahzi me pupla të bardha në trup
Karakanat – Sedefli i bardhë me pendla të zeza të shëndritshme
Açik Karakanat krahzi me pupla të bardha në trup, i qelur përmbi
Qiqekli i zi krahbardhë, kokën me pika të bardha
Sheshli i zi, ngjyrë kadife
Senseli i bardhë shpinëzi
Senseli – Karakuruk i bardhë shpinëzi, bishtzi
Qypeli i zi, krahbardh, kokë dhe gjoks të bardhë
Bajrakli i zi, krahbardh, me flamur në kokë
 EMRI  PËRSHKRIMI I NGJYRAVE
Mavilipark kaltrosh – pikalosh ngjyrë kaltër, hiri, bardhë
Mavilipark – Mavikuruk kaltrosh – pikalosh ngjyrë kaltër, hiri, bardhë – bishtëkaltërt
Mavilipark – Makazkuruk kaltrosh – pikalosh ngjyrë kaltër, hiri, bardhë – bishtëgërshër
Mavilipark – Bejazkuruk kaltrosh – pikalosh ngjyrë kaltër, hiri, bardhë – bishtëbardhë
Mavilipark – Gjuguzpark kaltrosh i mbyllur, gjoks me pika të bardha
Mavilipark – Gjuguzpark / Bejazkuruk kaltrosh i mbyllur, gjoks me pika dhe bishtë të bardhë
Mavilipark – Gjuguzpark / Makazkuruk kaltrosh i mbyllur, gjoks me pika dhe bishtëgëshër
Mavilipark-Zejtinli (QENEVIR, Turrec) kaltrosh , i hirtë / ngjyrë ulliri
Mavilipark-Zejtinli / Saskanat kaltrosh , i hirtë / ngjyrë ulliri me pendël të bardhë në krah
Mavilipark-Zejtinli / Makazkuruk kaltrosh , i hirtë / ngjyrë ulliri bishtgërshër
Mavilipark-Zejtinli / Bejazkuruk kaltrosh , i hirtë / ngjyrë ulliri bishtin e bardhë
MaviliKarakanat pikalosh ngjyrë kaltër, me pika të bardh në trup
Mavër i kaltërt / ngjyrë hiri
Mavër – Saskanat i kaltërt / ngjyrë hiri- krah me pendël të bardhë
Mavër – Bajrakli i kaltërt / ngjyrë hiri- me flamur në kokë
Mavër – Balosh i kaltërt / ngjyrë hiri- ballin e bardhë
Mavër – Zejtinli i kaltërt / ngjyrë hiri- ngjyrë vaji
Mavër – Bejazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- me bishtë të bardhë
Mavër – Makazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- bishtgërshër
Njazi Mavër ngjyrë hiri -i mbyllt
Njazi Mavër – Saskanat ngjyrë hiri -i mbyllt krah me pendël të bardhë
Njazi Mavër – Bejazkuruk ngjyrë hiri -i mbyllt bishtë bardhë
Njazi Mavër – Makazkuruk ngjyrë hiri -i mbyllt bishtëgërshër
Njazi Mavër – Bjarakli ngjyrë hiri -i mbyllt kokën me flamur
Njazi Mavër – Balosh ngjyrë hiri -i mbyllt ballë të bardhë
Njazi Mavër – Tekkanak ngjyrë hiri -i mbyllt njërin krah të bardhë
Kumër i kaltërt / ngjyrë hiri- kokë krah të bardhë
Kumër – Bejazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- kokë, krah të bardhë
Kumër – Makazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- kokë, krah dhe bishtë të bardhë
Lladik i kaltërt / ngjyrë hiri- krahbardhë
Lladik – Saskanat i kaltërt / ngjyrë hiri- krahbardhë, me pendël të kaltërt në krah
Lladik – Bejazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- krah dhe bishtë të bardhë
Lladik – Makazkuruk i kaltërt / ngjyrë hiri- krahbardhë, bishtgërshër
Lladik – Bjarakli i kaltërt / ngjyrë hiri- krahbardhë, kokën me flamur
Lladik – Balosh i kaltërt / ngjyrë hiri- krahbardhë, me ballë të bardhë
Boz ngjyrë hiri -i mbyllt krah bardhë
Bozjak shpinëhirt -i mbyllt
 EMRI  PËRSHKRIMI I NGJYRAVE
Kërëmzi i kuq
Kërëmzi – Saskanat i kuq me pendël të bardhë në krah
Kërëmzi – Bejazkuruk i kuq bishtin e bardhë
Kërëmzi – Makazkuruk i kuq, bishtgërshër
Kërëmzi – Bjarakli i kuq, kokën me flamur
Kërëmzi – Balosh i kuq me ballë të bardhë
Kërëmzi – Tekkanak i kuq, njërin krah të bardhë
Kërëmzi – Jaka i kuq, shpinën bardhë
Allenseli shpinëkuq
Pallush i kuq i qelët
Pallush – Saskanat i kuq i qelët me pendël të bardhë në krah
Pallush – Bejazkuruk i kuq i qelët bishtin e bardhë
Pallush- Makazkuruk i kuq i qelët bishtgërshër
Pallush – Bjarakli i kuq i qelët, kokën me flamur
Pallush – Balosh i kuq i qelët me ballë të bardhë
Pallush – Xherdanli i kuq i qelët njërin krah të bardhë
Pall i kuq i mbyllt
Kanali ngjyrë kane
Mavishin i kuq i qelët në të hirtë
Karapall i kuq në të zezë
Gjyk i kuq në të argjentë
Qyl qokollatë
Gjyklipark pikalosh i kuq me gjoks argjenti
Alipark pikalosh i kuq në të qeltë
Saripark pikalosh i kuq në të verdhë
   
 EMRI  PËRSHKRIMI I NGJYRAVE
Bejaz i bardhë
Bejaz – Mavikuruk i bardhë bishtin e kaltërt
Bejaz – Karakuruk i bardhë bishtin e zi
Bejaz – Keremzi i bardhë bishtin e kuq
Bejaz – Sarikanat i bardhë bishtin e verdhë
Mavijak i bardhë shpinën e kaltërt
Alltumbash i bardhë me pika të kuqe apo të artë në kokë
Saqinë i bardhë me kurorë rreth kokës, qafës me ngjyrë ( të kaltërt, të zi, kuqe)
Damgali i bardhë me njolla të kaltra
Pensetli i bardhë me njolla të zeza në trup
EMRI PËRSHKRIMI I NGJYRAVE
   
Gjyli – Allkanat Gjyli, krahkuqe
Gjyli – Sijakanat Gjyli, krahzi
Gjyli – Sarikanat Gjyli, krahverdhë
Gjyli – Mavikanat Gjyli, krahhirt (kaltërt)
Bejaz Gjyli Gjyli e bardhë
Gjyli – Mavikuruk Gjyli bishtëhirtë
Gjyli – Karakuruk Gjyli bishtëzi
Gjyli – Kermezikuruk Gjyli bishtëkuq
KaraGjyli Gjyli e zezë
Qyl Gjyli Gjyli ngjyrë qokollatë
Hanemli Gjyli Gjyli ngjyrë verdhë e qelët
Gjyli Pembe Kanat Gjyli ngjyrë rozë
Bademli Gjyli Gjyli me baloshë në ball (kuqe, zezë, verdhë, kaltërt etj.)
Sari Gjyli Gjyli ngjyrë e verdhë