Ditari i Garave 1996

Pëllumbat garues në vitin 1996
Emri e mbiemri                        Data                      Vendi                         Gjatësia

1. Sabedin Rexhepi               22.06.1996           Prishtinë                       75 m

2. Enver Ismajli                      22.06.1996           Prishtinë                        75 m

3. Sabedin Rexhepi               15.09.1996           Prishtinë                        75 m

4. Naser Lala                          20.06.1996           Prishtinë                        65 m

5. Sabedin Rexhepi                22.06.1996          Prishtinë                        65 m

6. Hyzer Hetemi                     16.12.1996           Ferizaj                           65 m

7. Avni Berila                           17.11.1996           Prishtinë                      60 m

8. Ekrem Islami                        10.11.1996           Ferizaj                          50 m