Ditari i Garave 1993

Pëllumbat garues në vitin 1993
Emri e mbiemri                           Data                    Vendi                         Gjatësia

1. Beqir Shaqiri                    31.07.1993             Pasjak, Gjilan                 70 m

2. Burim Kostari                  23.05.1993               Prishtinë                       65 m

3. Sabedin Rexhepi             09.09.1993               Prishtinë                       60 m

4. Sabedin Rexhepi             02.11.1993               Prishtinë                       50 m